Timmerwerk

Moens afbouw verzorgt eveneens bijbehorende timmerwerkzaamheden, zoals de ombouw van hangende toiletten, koven, plinten, het stellen en aftimmeren van kozijnen en het afhangen en afmonteren van deuren. 

Grote seriematige timmerwerkzaamheden worden meestal in de eigen werkplaats uitgevoerd, de overige op de bouwplaats.